Lemondások, személycserék

A képviselő testület összetételét tekintve a 2010-2014-es önkormányzati ciklus személycserék nélkül telt. A 2010-ben megválasztott képviselők kitöltötték szolgálati idejüket. A 2014. október 12-én lezajlott választások eredményeképpen, a falu polgármestere

Tóth Tihamér Sándor független jelölt lett,

a képviselő testület tagjai pedig,

 • Berki András független jelölt,
 • Dr. Brumár Mihály független jelölt,
 • Hajdara Roland FKGP,
 • Horváth Zoltán független jelölt,
 • Kászi Richárd független jelölt,
 • Tőzsér Dezső független jelölt,

lettek.


A testületi munka a megszokott módon ment, egészen 2017. június 27-ig, amikor a képviselő-testület két tagja is - Horváth Zoltán és Dr. Brumár Mihály - lemondott.

Részlet a 2017. június 27-i testületi ülés jegyzőkönyvéből:

A napirend előtt Horváth Zoltán képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az elmúlt évek munkája során nincs előrelépés a falu ügyeiben, sokszor kérte a polgármestert, hogy az általa kért problémákat szüntesse meg és nem történt semmi. A Képviselő-testület tevékenységét formálisnak tartja, a jogszabályban elő(írt) döntések meghozatala történik, de a helyi ügyekben nincs semmi. Véleménye szerint ennek így nincs értelme, le kell mondania a polgármesternek és a testületnek is. Fel is szólítja a jelenlevőket, hogy mondjanak le.

Horváth Zoltán képviselő bejelenti, hogy képviselői mandátumáról a mai nappal 2017. június 27. napjával lemond, megbízólevelét is visszaadja.

Ezt követően Dr. Brumár Mihály képviselő felolvassa írásbeli nyilatkozatát, hogy 2017.június 27. napjával képviselői mandátumáról lemond. A döntését azzal indokolja, hogy véleménye szerint nincs egyetértés és bizalom a polgármesterrel szemben és így nem látja értelmét a további képviselői munkának.

A testületi ülés véget is ér ezen a napon.

A megüresedett képviselői helyek betöltésére 2017. augusztus 23-án került sor. A HVB döntése alapján, a 2014-es választási eredményeknek megfelelően, a megüresedett pozíciókba Vidéki Attila független jelölt, és Durnyik József független jelölt kerülnek. A képviselők eskütétele is ezen a testületi ülésen történt.

Ettől a naptól a képviselő testület újra teljes létszámmal üzemel. Egészen 2018 tavaszáig, amikor is a 2018. április 16-i testületi ülésen a polgármester ismerteti, hogy Kászi Richárd és Berki András képviselők, 2018. március 22., illetve 2018. április 12-i dátummal képviselői megbizatásukat visszaadják.

A jegyzőkönyvhöz csatolva van egy “határozat”, amit mindegyik képviselő aláírt. A szövege a következő:

Képviselő-testületi határozat

A Karancssági Képviselő—testület 2017 november 6-i ülésén kapott tájékoztatást arról, hogy mennyi és milyen a Karancssági Községi Önkormányzat hiánya. A pénzek különböző dolgokra lettek felhasználva, nem arra, amire kellett volna, nem voltak szakemberek, ezekkel a mondatokkal lettünk felvilágosítva.

Kérdezzük magunktól, ki a hibás? A képviselők hibásak, hogy 2017. novemberében lettek tájékoztatva? Miért nem lett a képviselő-testület előbb tájékoztatva, hogy meghozza a szükséges lépéseket?

 • Berki András
 • Durnyik József
 • Hajdara Roland
 • Kászi Richárd
 • Tőzsér Dezső
 • Vidéki Attila

Karancsság, 2018. március 20.

A “határozat”-ról szó esett a testületi ülésen:

 1. Képviselők “határozata”

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző ismertette a képviselők “határozatát”. Elmondta, hogy a benyújtott levél “határozatként” értelmezhetetlen.

Hajdara Roland képviselö elmondta, hogy ezt Berki András képviselő kezdeményezte és készítette, a többi képviselő csak rá való tekintettel írta alá.

A képviselő—testület rövid megbeszélés után döntést az ügyben nem kívánt hozni. (A “határozat” a jegyzőkönyv melléklete.)

A “határozat”-ban megjelölt testületi ülés jegyzőkönyve.


A megüresedett képviselői helyek betöltésére 2018. július 31-én, és 2018. szeptember 25-én került sor, Tóth Aladár független jelölt, és Rácz-Berki Erzsébet független jelölt személyében, a 2014-es választási eredmények figyelembevételével, a HVB döntése értelmében.

Eddig tart a történet a 2014-2018-as jegyzőkönyvek alapján…