Responsive image

A 2019. január 1-el bevezetett földadóról.

A földadó bevezetéséről készült rendeletet a képviselő testület 2018. 11. 20-i ülésén fogadta el. Az ülésen ez volt a 3. napirendi pont.

3. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a földadóról

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester elmondta, hogy a korábbi testületi üléseken elhangzottak alapján előkészítésre került a földadóról szóló rendelettervezet, mely alapján az önkormányzat bevételeinek növekedése várható.

Fontosnak tartom itt kiemelni:

hogy a korábbi testületi üléseken elhangzottak alapján

Ez a mondat azt sugallja, hogy a korábbi testületi üléseken napirenden volt a földadó bevezetése, és azt a képviselők megvitatták, stb.

Viszont ha a https://karancssag.info/kereso/ oldalon a keresőmezőbe beírom a “földadó” szót, akkor csak a testületi ülés jegyzőkönyvét találni amikor is el lett fogadva, illetve a 2018. 12. 13-i közmeghallgatás jegyzőkönyvét, amikor is a falu “lakosságának” ki lett hirdetve. (A lakosságot azért idézőjeleztem, mert a megjelentek száma ezt indokolja.)

Ha a korábbi jegyzőkönyveket nézzük, azokban az önkormányzati tulajdonú földterületek eladásáról van szó. Ezek a területek fel is lettek értékelve, és az értékesítésükről határozat született 2018. 09. 25-én. (2018. 09. 25. Jegyzőkönyv 4.pontja)

A következő testületi ülésen is szó esett a földterületek eladásról (2018. 10. 02.), de már az is felvetődött, hogy esetleg mégsem célszerű az önkormányzati vagyont ily módon felélni. Itt jött elő a mezőőri járulék kivetése.

A mezőőri járulék azt a célt szolgálta volna, hogy a mezőőri szolgálat díját abból finanszírozza az önkormányzat.

De nem ez történt. A mezőőri szolgálatot megszüntette az önkormányzat, és mezőőri járulék helyett földadó lett kivetve.

A földadó mértéke 400Ft / Ak. Egy átlag 25 Ak jövedelmű földterület bérlete után a bérlő terményben fizet. A termény értéke körülbelül 22 eFt.

Tehát a bérleti díj 40-45%-a, - adó formájában - az önkormányzat bevételét képezi.

Esetleg az a cél, hogy a bevezetett adó miatt a termőföldeket áron alul tudják megvásárolni a gazdálkodók, majd a tulajdonviszonyok rendezése után az adót vissza lehessen vonni?

Photo by Jahoo Clouseau from Pexels