Koma

A 2014. október 12-ei választásokon induló képviselők eredménye, érvényes szavazatszám alapján csökkenő sorrendben.

Név Szervezet Érvényes szavazatok száma Képviselő
Dr. Brumár Mihály Független jelölt 283 2014.10.12 - 2017.06.27
Hajdara Roland FKGP 264 2014.10.12 -
Horváth Zoltán Független jelölt 227 2014.10.12 - 2017.06.27
Tőzsér Dezső Független jelölt 224 2014.10.12 -
Kászi Richárd Független jelölt 220 2014.10.12 - 2018.03.22
Berki András Független jelölt 204 2014.10.12 - 2018.04.12
Vidéki Attila Független jelölt 196 2017.08.23 -
Durnyik József Független jelölt 167 2017.08.23 -
Szilvási István Független jelölt 148 Nem fogadta el
Csonka Melinda Független jelölt 131 Nem fogadta el
Tóth Aladár Független jelölt 130 2018.07.31 -
Oláh Sándor Független jelölt 89 ?
Berki Erzsébet Független jelölt 84 2018.09.25 -
Kardos Tamás Károly Független jelölt 80  
Berki Róbert Független jelölt 76  
Csonka Brigitta Független jelölt 73  
Madari Henrich JOBBIK 50  

A fenti listából az első 6 képviselőjelölt szerzett mandátumot, a 2014-es önkormányzati választáson. A lista tartalmazza azt is, hogy mikortól meddig töltötte be a képviselő a megbizatását.


A ciklus közben lemondott képviselők helyére - a választási eredmények szerint - a képviselő jelöltekből kerültek új személyek.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 38.§ (1) kimondja, hogy:

Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,…

d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi;

(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

Bárki kérheti felvételét ebbe az adatbázisba önkéntes alapon, viszont a képviselőknek törvényi kötelességük. A NAV, a felvételt abban az esetben utasítja vissza, ha köztartozása van a kérelmezőnek.

Az adatbázisba történő felvételről a NAV igazolást állít ki.

Karancsság Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata 26.§ szerint, ezen igazolást a képviselő-testületen belül működő Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság kezeli:

(1) A Képviselő—testület 3 fős állandó bizottságot hoz létre, Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság néven, a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatával, továbbá a képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárásokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítására.

(3) az (1) bekezdés szerinti bizottság feladatai: d) A köztartozásmentes adózói adatbázisba történö felvételről szóló igazolás átvétele.

Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság Elnök: Hajdara Roland képviselő Tagjai:

  • Durnyik József képviselő
  • Kászi Richárd képviselő (Már lemondott. Az új SZMSZ-t még nem kaptam meg.)

Köztartozásmentes adózói adatbázis (röviden KOMA) bárki számára elérhető. Névre, vagy adószámra illetve adóazonosító jelre lehet benne keresni.

A polgármesterre és a jelenlegi ciklusban tevékenykedő összes képviselőre rákerestem.

(Csak név alapján tudtam keresni, tehát előfordulhat, hogy névegyezésnél nem a megfelelő személyt adja találatként. Viszont ha egy név nem szerepel az adatbázisban, akkor kijelenthetjük, hogy senki nem szerepel benne, aki a nevet viseli.)

Az eredményt az alábbi táblázat tartalmazza. A dátum vastaggal szedve azoknál, akik jelenleg is tagjai az önkormányzatnak.

Név Önkormányzati szerepkör Mettől - (meddig) Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel-e? (2019.05.)
Tóth Tihamér Sándor polgármester 2014.10.12. - Igen 2014.12. óta
Dr. Brumár Mihály önkormányzati képviselő 2014.10.12 - 2017.06.27 Igen 2014.11. óta
Hajdara Roland önkormányzati képviselő 2014.10.12 - Nem
Horváth Zoltán önkormányzati képviselő 2014.10.12 - 2017.06.27 Igen 2014.11. óta
Tőzsér Dezső önkormányzati képviselő 2014.10.12 - Nem
Kászi Richárd önkormányzati képviselő 2014.10.12 - 2018.03.22 Igen 2014.12. óta
Berki András önkormányzati képviselő 2014.10.12 - 2018.04.12 Igen 2014.12. óta
Vidéki Attila önkormányzati képviselő 2017.08.23 - Igen 2017.10. óta
Durnyik József önkormányzati képviselő 2017.08.23 - Nem
Tóth Aladár önkormányzati képviselő 2018.07.31 - 2019.05.28? Nem
Berki Erzsébet önkormányzati képviselő 2018.09.25 - Nem
Kardos Tamás Károly önkormányzati képviselő 2019.05.28 - Nem

A polgármester neve szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában.

A 2014-ben megválasztott hat képviselőből négynek szerepel a neve az adatbázisban. Ők viszont már lemondtak megbizatásukról.

(A NAV havonta frissíti az adatbázist, tehát visszamenőleg is kereshető, hogy a személy, egy adott hónapban szerepelt-e avagy nem.)

Mi a jelenlegi helyzet?

A polgármester továbbra is szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, de a jelenlegi képviselő testület hat tagjából csak egyetlen egy név szerepel az adatbázisban.

Vajon miért nem kerültek be a megválasztott képviselők ebbe az adatbázisba? A lemondott képviselők helyébe lépők közül miért csak egy szerepel az adatbázisban?